xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Tổng kết ngành Thanh tra; Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 22-01-2021

Tổng kết ngành Thanh tra; Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

 

  

Chiều ngày 18/01/2021, được sự thống nhất của Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Thanh tra và Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Nội dung Hội nghị: Tổng kết ngành Thanh tra; Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đến Dự Hội nghị có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ngành tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức ngành Thanh tra.https://haugiang.gov.vn/documents/20124/0/hinh1+%2822%29.jpg/391a5a4d-f3d8-0505-bbb6-05103c340691?t=1611042697972

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo

Năm 2020, Đảng bộ và chính quyền các cấp trên địa bàn Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, góp phần vào sự phát triển chung của Tỉnh.

Trong năm qua, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 33 cuộc thanh tra hành chính các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…; Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thực hiện được 1.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: Tài chính, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và đào tạo, công thương, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, y tế và một số lĩnh vực khác.

Qua công tác thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt còn hạn chế của các đơn vị; đồng thời, phát hiện những sai phạm, thu hồi về ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm đưa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực từng bước đi vào nề nếp, chỉnh sửa được nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực trên nhiều mặt đã tạo được chuyển biến khá rõ rệt trên một số mặt công tác; nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các ngành, các cấp đã tiếp 2.911 lượt với 2.925 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giảm so với năm 2019, tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền các ngành, các cấp trong Tỉnh đã giải quyết 303/315 đơn (đạt tỷ lệ 96,2%); tổng số đơn tố cáo đã giải quyết 05/05 đơn (tỉ lệ 100%); tổng số đơn phản ánh đã giải quyết 155/159 đơn (đạt tỷ lệ 97,5%).

Đáng chú ý, các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân đều được Đoàn công tác liên ngành tỉnh tham mưu tổ chức đối thoại, họp xét từng trường hợp cụ thể theo quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn công tác liên ngành tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Đoàn công tác liên ngành tỉnh còn hỗ trợ các sở, ban, ngành và địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, cưỡng chế thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án thuộc thẩm quyền cấp

huyện.

            Công tác Đảng năm 2020 Chi bộ Thanh tra tỉnh được sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng. Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2020. Sau Đại hội, Chi bộ kịp thời củng cố tổ chức bộ máy, phân công Đảng viên phụ trách một số mặt công tác Đảng giúp hoạt động của Cấp ủy Chi bộ được thuận lợi hơn. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát, công tác tổ chức, xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ đó, góp phần giúp tập thể Chi bộ thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu cấp trên giao.

Ông Trần Thanh Lâm, Bí thư Chi bộ trao tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể thanh tra cấp huyện đạt hạng Nhất, nhì, ba trong phong trào thi đua Khối Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Thanh tra năm 2021; tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, đúng thẩm quyền và theo quy định pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh, đặc biệt là các kết luận tại các buổi tiếp dân đột xuất, định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh để kịp thời triển khai và thực hiện đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn tổ chức hoạt động của Đoàn công tác liên ngành tỉnh và Đoàn công tác liên ngành cấp huyện; tăng cường công tác phối hợp, nhất là hỗ trợ Đoàn công tác liên ngành cấp huyện giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, vướng mắc còn tồn đọng kéo dài, góp phần ổn định trật tự chính trị, xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, Ông yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi tham nhũng với nhiều phương pháp và hình thức thích hợp với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp và quần chúng Nhân dân.

Chánh Thanh tra tỉnh, ông Trần Thanh Lâm tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và hứa giữ vững thành tích đã đạt được, cố gắng lãnh đạo toàn ngành vượt qua những khó khăn, khắc phục những hạn chế, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao trong thời gian tới.