xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Tổng kết công tác Thanh tra năm 2012

Ngày 26-03-2020

Chiều ngày 25/01, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Liên Khoa đến dự và chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Theo báo cáo, năm 2012, toàn ngành đã tổ chức thực hiện được 312 cuộc thanh, kiểm tra trên địa bàn tỉnh (giảm 157 cuộc so với cùng kỳ). Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền gần 3 tỷ đồng và trên 500mđất các loại; kiến nghị thu hồi số tiền;  xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực số tiền gần 2 tỷ đồng;kiến nghị xử lý hành chính 09 cá nhân sai phạm và 03 tập thể; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan 6 người...

Phát biểu chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Liên Khoa cho rằng thành tích đạt được trong năm 2012 của ngành đóp góp rất lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác thanh tra, hoạt động thanh tra, công tác khiếu nại tố cáo được Đảng, chính quyền quan tâm nhiều hơn; công tác Thanh tra đã thực thi pháp luật nhiều hơn, đội ngũ cán bộ thanh tra từng bước trưởng thành; sự phối hợp giữa các ngành có liên quan được nâng cao.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra một số hạn chế cần phải rút kinh nghiệm như: chất lượng hoạt động đoàn thanh tra chuyên ngành chưa cao, kiến nghị biện pháp xử lý còn chưa sát với hành vi vi phạm.

Về nhiệm vụ năm 2013, ngành phải siết chặt kỷ cương pháp luật ở mọi ngành, mọi cấp, mọi địa phương; tích cực nghiên cứu, tham mưu tốt hơn nữa cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; tập trung xây dựng ngành ngày càng vững mạnh.


Đang online: 1
Hôm nay: 1320
Đã truy cập: 663206
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.