xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Tăng cương ứng dụng CNTT

Ngày 22-06-2020
  • 7 giờ: Lãnh đạo dự chào cờ.
  • 8 giờ: Đ/c Đông – Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).
  • 8 giờ: Đ/c Toàn – Làm việc cùng Ban Tiếp công dân tỉnh trao đổi các nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Lãnh đạo Phòng NV1 cùng dự). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

Đang online: 4
Hôm nay: 1315
Đã truy cập: 663201
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.