xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH HẬU GIANG

Ngày 12-10-2021

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH HẬU GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THU TUC HANH CHINH LINH VUC PCTN.docx_20211012142705.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 1525
Đã truy cập: 663411
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.