xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Quyết định Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

Ngày 12-10-2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh ban hanh TTHC linh vuc PCTN.pdf_20211012142934.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 1377
Đã truy cập: 663263
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.