xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra và hoạt động Đoàn Công tác liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 28-01-2023

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra và hoạt động Đoàn Công tác liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

 Chiều ngày 18/01/2022, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra và hoạt động Đoàn Công tác liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị; ông Trịnh Hoàng Ba, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Trần Hoàng Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND và thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

 

Hình 1: Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, toàn ngành đã triển khai 72 cuộc thanh tra hành chính (đạt tỷ lệ 171,43%) 1.057 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 12,29 tỷ đồng và 136 ha đất; kiến nghị thu hồi 4,61 tỷ đồng và 136 ha đất (đã thu hồi đạt 100%); ban hành 164 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,20 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 164 tập thể và 51 cá nhân.

Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.270 lượt với 1.424 công dân (tăng 321 lượt so với cùng kỳ) v1.421 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó tiếp thường xuyên 1.254 lượt với 1.249 người; lãnh đạo UBND tỉnh tiếp định kỳ, đột xuất 1.016 lượt với 175 người (trong đó Thủ trưởng tiếp 881 lượt, ủy quyền tiếp 135 lượt).

 Tiếp nhận 1.640 đơn các loại, đã xử lý 1.640 đơn (đạt tỷ lệ 100%), trong đó 1.352/1.640 đơn đủ điều kiện xử lý. Kết quả giải quyết đơn các loại thuộc thẩm quyền: 637/661 đơn khiếu nại (đạt tỷ lệ 96,4%), 09/09 đơn tố cáo (đạt tỷ lệ 66,7%), 160/164 đơn kiến nghị, phản ánh (đạt tỷ lệ 97,6%).

Trong năm 2022, Đoàn công tác liên ngành đã giải quyết 86/93 đơn khiếu nại (đạt tỷ lệ 92,5%), 01/01 đơn phản ánh (đạt tỷ lệ 100%); tham mưu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: ký ban hành 35 thông báo kết luận gặp gỡ, đối thoại; tham gia tố tụng 14 vụ việc; thành lập Tổ rà soát vụ việc khiếu nại ông Lương Văn Tám (huyện Phụng Hiệp).

Hình 2: Ông Trịnh Hoàng Ba, Chánh Thanh tra tỉnh, thông qua kết quả công tác của ngành thanh tra và hoạt động của Đoàn Công tác liên ngành năm 2022

Trong năm đã thực hiện 18 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, qua đó phát hiện vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ với tổng số tiền 30.000.000 đồng (đã thu hồi 100%) kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 cá nhân; hướng dẫn 59 cơ quan đơn vị với 3.145 cá nhân thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022, qua bốc thăm ngẫu nhiên có 13 người thuộc 04 đơn vị được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành Thanh tra khi đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; bám sát chương trình thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động phối hợp trong tổ chức thực hiện với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm.