xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Hội nghị CBCC và người lao động năm 2023

Ngày 05-01-2023

Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

Sáng ngày 30/12, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023. Hội nghị được điều hành bởi Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Trịnh Hoàng Ba, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Tăng Minh Thêm, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn - Phó Chánh thanh tra tỉnh và ông Trần Hoàng Minh - Phó Chánh thanh tra tỉnh với sự tham dự của toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCC và NLĐ Thanh tra tỉnh năm 2023

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động trên các mặt công tác như: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022; Báo cáo, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, … Đồng thời thông qua Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2022 và kế hoạch sử dụng kinh phí cơ quan năm 2023; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023,…

Theo đó, 2022 vẫn là một năm mà ngành Thanh tra phải chịu những khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19. Những tháng đầu năm 2022 công chức, người lao động lần lượt nhiễm Covid-19 nhưng lãnh đạo Thanh tra tỉnh vẫn chỉ đạo, điều hành quyết liệt và sâu sát cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể nên Thanh tra tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hàng loạt thành tích như: đạt hạng nhì trong Cụm Thi đua các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu, kết thúc 12/3 cuộc thanh tra (vượt 300% so với kế hoạch), kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.225.143.648 đồng (đã thu hồi 100%), kiến nghị xử lý hành chính 50 tập thể 104 cá nhân; Tiếp thường xuyên 05 lượt người, tiếp nhận và xử lý kịp thời, chính xác và đúng quy định của pháp luật 27/27 đơn (đạt 100%), tham mưu giải quyết đúng quy định 11/11 vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được giao; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN, đặc biệt là công tác kê khai và xác minh tài sản, thu nhập, …