van ban du thao - Thanh tra Tỉnh

 

Danh sách tin

Lấy ý kiến đóng góp

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày xuất bản 12-10-2021 Ngày hết hạn 20-10-2021

download Xem các góp ý
QUY CHẾ Phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-10-2021 Ngày hết hạn 20-10-2021

download Xem các góp ý
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI, PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày xuất bản 08-10-2021 Ngày hết hạn 20-10-2021

download Xem các góp ý
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày xuất bản 04-08-2020 Ngày hết hạn 10-08-2020

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1472
Đã truy cập: 663358
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.